VSEBINA V PRIPRAVI

Naslov:
AFEKT OMS d.o.o.
Tržaška cesta 2
SI-1000 Ljubljana

DŠ: SI23234474
MŠ: 2172038000

SRG: 1/43702/00
Registrirani pri Okrožnem sodišcu v Ljubljani

E-mail:
info@afekt.net